GGD Fryslân

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Voor alle doelgroep communicatie en marketing wilde de GGD een betere samenwerking tussen alle onderliggende organisaties en afdelingen. Smooth Publish richtte daarop een centrale portal in waar elke gebruiker met toegang snel een eigen uiting in de juiste huisstijl kan maken. Het heeft daarnaast de samenwerking tussen de gebruikers ook aanmerkelijk verbeterd.