Bibliotheek Kennemerwaard 

Vele zoekuren zijn verleden tijd.

Bibliotheek Kennemerwaard 

Vele zoekuren zijn verleden tijd.

Over de organisatie

De bibliotheekorganisatie Kennemerwaard is helder in haar missie: ‘wij dagen uit tot de ontwikkeling en ontplooiing van het individu en van de samenleving. We stimuleren, faciliteren en ondersteunen inwoners om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de kennis-en informatiesamenleving. “Wij geven een vonk tot inspiratie”.’

Binnen de organisatie van Bibliotheek Kennemerwaard is de marketing afdeling hoofdverantwoordelijk voor de communicatie en marketing van 16 bibliotheken in Noord Holland. Van print en druk tot social media en merchandise.

De uitdaging

Bibliotheek Kennemerwaard wilde een systeem waarmee elke marketingmedewerk(st)er efficiënt vanuit één centraal platform alle communicatie uitingen kan doen. Het tweede doel was om alle huisstijlen consistent te kunnen toepassen waarmee de wildgroei vanuit de individuele bestanden tot verleden tijd zou behoren.

De oplossing 

Voor de Bibliotheek Kennemerwaard is een Smooth Publish portal ingericht. De verantwoordelijke medewerkers op de verschillende vestigingen hebben nu toegang tot een eigen Smooth Publish omgeving. Naast bestaande templates kunnen zij ook eigen templates maken en toevoegen waardoor huisstijl én flexibiliteit geborgd zijn. Bovendien is er door deze methodiek een betere samenwerking. Iedereen weet nu beter waar alles staat waardoor verrassingen en vele zoekuren verleden tijd zijn.